Klausimas: “Kuri bažnyčia yra tikroji bažnyčia?”

Atsakymas: Kuri bažnyčia – tai yra, kuri Krikščionių denominacija – yra ta “tikroji bažnyčia?” Kuri bažnyčia yra ta, kurią Dievas myli ir brangina bei dėl jos mirė? Kuri bažnyčia yra Jo nuotaka? Atsakymas yra, kad nė viena matoma bažnyčia ar denominacija nėra ta tikroji bažnyčia, nes Kristaus nuotaka nėra institucija, tačiau dvasiškas dalykas, sudarytas iš žmonių, kurie buvo iš malonės …

Klausimas: “Kuri bažnyčia yra tikroji bažnyčia?” Read More »

Tikėjimo ABC

Nepaisant to ar tikite, ar ne, egzistuoja gyvas ir tikras Dievas, kuris yra protaujanti būtybė. Jis sukūrė viską, kas tik egzistuoja ir vieną dieną visi turėsime atsiskaityti Jam už savo gyvenimą. Jis ir Jo reikalavimai yra pažįstami tik iš Dievo Žodžio ir yra tik tokie, kokie aprašyti Biblijoje. Žmogus buvo Jo sukurtas, bet nusidėjo ir dėl to yra pasmerktas amžinam pragarui skausme …

Tikėjimo ABC Read More »