Biblija

Klausimas: “Kuri bažnyčia yra tikroji bažnyčia?”

Atsakymas: Kuri bažnyčia – tai yra, kuri Krikščionių denominacija – yra ta “tikroji bažnyčia?” Kuri bažnyčia yra ta, kurią Dievas myli ir brangina bei dėl jos mirė? Kuri bažnyčia yra Jo nuotaka? Atsakymas yra, kad nė viena matoma bažnyčia ar denominacija nėra ta tikroji bažnyčia, nes Kristaus nuotaka nėra institucija, tačiau dvasiškas dalykas, sudarytas iš žmonių, kurie buvo iš malonės per tikėjimą atvesti į artimą, intymų santykį su Viešpačiu Jėzumi Kristumi (Ef. 2:8-9). Tie žmonės, nepaisant kokiame pastate, denominacijoje, ar šalyje būtų atsidūrę, sudaro tikrąją bažnyčią.

Biblijoje, mes matome, kad vietinė (arba matoma) bažnyčia yra nieko daugiau kaip išpažįstančių tikinčiųjų susirinkimas. Pauliaus laiškuose, žodis bažnyčia yra vartojamas dviem skirtingais būdais. Randame daug pavyzdžių, kaip žodis bažnyčia yra pavartotas kaip paprasčiausiai nurodantis į grupę išpažįstančių tikinčiųjų, kurie susirenka reguliariai kartu (1 Kor. 16:9; 2 Kor. 8:1; 11:28). Mes matome Pauliaus susirūpinimą jo laiškuose dėl atskirų bažnyčių įvairiuose miestuose jo misijos kelionėje. Bet jis taip pat kalba apie bažnyčią, kuri yra nematoma – dvasiškas dalykas, kuris turi artimą bendrystę su Kristumi, tokią artimą kaip žmona su savo sutuoktiniu (Ef. 5:25, 32), ir kurios Jis yra dvasinė galva (Kol. 1:18; Ef. 3:21). Ta bažnyčia yra sudaryta iš bevardės, neapibrėžtos grupės individų (Filip. 3:6; 1 Tim. 3:5), kurie turi Kristų kaip kažką bendro.

Žodis bažnyčia yra vertimas iš Graikų kalbos ekklesia, kuris reiškia “pašauktas-iš sambūris.” Žodis apibūdina grupę žmonių, kurie buvo pašaukti iš pasaulio ir atskirti Viešpačiui, ir jis visuomet vartojamas vienaskaitos formoje, kai apibūdinama visuotinė grupė žmonių, kurie pažįsta Kristų. Žodis ekklesia, kuomet vartojamas daugiskaitoje, apibūdina tikinčiųjų grupę, kurie kartu susirenka. Ir kas įdomiausia, žodis bažnyčia niekada nėra panaudotas Biblijoje, kad apibūdintų pastatą ar organizaciją.

Labai lengva pakliūti į spastus idėjos, kad tam tikra denominacija Krikščionijoje yra “ta tikroji bažnyčia,” bet šis požiūris kyla iš Rašto nesupratimo. Kuomet renkamės bažnyčią, kuriai priklausyti, yra svarbu suprasti, kad tikinčiųjų susirinkimas turėtų būti vieta, kurioje tie, kurie priklauso tikrai bažnyčiai (dvasiniam dalykui) jaustųsi kaip namie. Tai reiškia, kad gera vietinė bažnyčia vadovausis Dievo Žodžiu, brangins jį ir pamokslaus jį ištikimai, ištvermingai skelbs evangeliją, ir maitins bei prižiūrės avis. Bažnyčia, kuri moko erezijos ar gyvena nuodėmėje galiausiai taps mažai turinti (arba visai netekusi) tų žmonių, kurie priklauso tikrai bažnyčiai – avių, kurios girdi Ganytojo balsą ir seka Juo (Jono 10:27).

Bažnyčios nariai visuomet mėgaujasi sutardami ir turėdami bendrystę apie Jėzų Kristų, tokiu, koks Jis yra aiškiai apreišktas Jo Žodyje. Tai yra būtent tai, ką mes vadiname Krikščionių vienybė. Kita dažna klaida yra tikėti, kad Krikščionių vienybė tėra tarpusavio sutarimas. Paprasčiausias sutarimas vien dėl sutarimo nekalba tiesos meilėje, ar stumia vienas kitą link vienybės Kristuje; užuot, tai tik skatina tikinčiuosius susilaikyti nuo kalbėjimo apie sudėtingas tiesas. Tai aukoja teisingą Dievo supratimą dėl netikros vienybės, kuri pastatyta ant nenuoširdžios meilės, kuri yra nieko daugiau kaip savanaudiška nuodėmės tolerancija ties savimi ir kitais.

Tikroji bažnyčia yra Kristaus nuotaka (Apr. 21:2,9; 22:17) ir Kristaus kūnas (Ef. 4:12; 1 Kor. 12:27). Ji negali būti sutalpinta, apstatyta sienomis, ar apibrėžta kaip nors kitaip kaip jos meile Kristui ir atsidavimu Jam. Tikra bažnyčia yra, kaip C. S. Lewis užrašė: “ištempta per visą laiką ir erdvę bei įsišaknijusi amžinybėje, grėsminga kaip armija su vėliavomis.”